English | ไทย
หน้าแรก | ห้องพัก | อาหารและเครื่องดื่ม | บริการของเรา | สถานที่ตั้ง | ติดต่อเรา | บล็อก | จองห้องพัก

ประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับบริษัทรอยัลวิวรีสอร์ท.

ท่านใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศที่อยู่ในข้อตกลงนี้โดยไม่มีการดัดแปลง.

ส่วนบุคคลและข้อ จำกัด

เว็บไซต์นี้เป็นของใช้ส่วนตัวของคุณ คุณ ไม่สามารถแก้ไขคัดลอกแจกจ่ายส่งแสดงผลทำซ้ำเผยแพร่หรือขายข้อมูลที่พบในหรือ ได้มาจาก, เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของ Royal View.

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าประกาศ

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ : © Copyright เพื่อ , บริษัท ในเครือและ / หรือผู้ผลิต Royal View Resort,.

เครื่อง หมายการค้า Royal View อาจไม่สามารถใช้หรือแสดงต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Royal View ยกเว้นดาวน์โหลดโลโก้และรูปถ่าย.

การรับผิด

วัสดุ ที่พบในเว็บไซต์นี้มีให้"ตามสภาพ"โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ แสดงเงื่อนไขการรับประกันใดๆ สภาพใดๆ กิจการใดๆ คำใดๆ แสดงโดยนัยตามกฎหมายหรืออย่างอื่น รวมถึงข้อจำกัดการับประกันการขาย เพียงการรับประกันการซื้อขายไม่ละเมิดสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

รอยัล วิว รีสอร์ท ไม่รับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลในข้อความกราฟิกการเชื่อมโยงหรือรายการอื่นที่มีอยู่ภายในวัสดุ Royal View อาจจะเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือโปรแกรมนโยบายหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในวัสดุที่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดู Royal view resort ไม่ รับผิดต่อผลเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์แม้ว่า Royal View ได้รับทราบความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว.

ไม่ใช้ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม

ตาม สภาพการใช้งานของเว็บไซต์นี้ หมายถึงจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อ ตกลงเงื่อนไขใด ๆ ที่ประกาศไว้ .

เว็บไซต์ลิงค์เพื่อบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก เวบไซต์ขจงรอยัลวิวมีการ เชื่อมโยงหลายที่เช่นเวบไซต์ที่เอาไว้อ้างอิง รอยัล วิว รีสอร์ท ไม่ควบคุมเช่นเว็บไซต์และจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของ รวมการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวและรวมถึงการรับรองของวัสดุที่เว็บไซต์ดังกล่าวหรือร่วมกับผู้ประกอบการที่ใดใด.

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

เมื่อรอยัลวิวรีสอร์ทเห็นควรว่าสมควรที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

บททั่วไป

การเรียกร้องเกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือวัตถุใด ๆ จะไปตามตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยพิเศษของการเลือกระเบียบกฎหมาย ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดของบุคคลที่เกี่ยวกับประเด็นถึงเรื่องนี้ทั้งหมด การเขียนสัญญา ไม่ มีความล้มเหลวหรือความล่าช้า ในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือบทบัญญัติของข้อตกลงนี้จะพบว่าไม่ถูกต้องหรือเป็นโมฆะ จะไม่มีผลบังคับใช้แล้วส่วนที่เหลือจะยังคงอยู่ยังบังคับใช้ หัวข้อเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่ให้ใช้ในการตีความข้อตกลงนี้.

Any rights not expressly granted herein are reserved.

ข้อตกลงในการใช้เวบไซต์นี้

การจองโรงแรม royal view resort ผ่านทางเวบไซต์ แต่เพียงผู้เดียวเพื่อช่วยลูกค้าในการพิจารณาความพร้อมของสินค้าที่เกี่ยว ข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการและการสำรองถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อวัตถุ ประสงค์อื่น คุณต้องรับประกันว่าคุณจะไม่อายุน้อยกว่า 18 ปีและมีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำข้อตกลงนี้และการใช้งานเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบทางการเงินของใช้ของเว็บไซต์นี้ คุณ ยังรับประกันว่าข้อมูลที่จัดโดยคุณหรือสมาชิกผู้เข้าพักพร้อมกับคุณ ในการใช้ เว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นความจริง ไม่เป็นการจองเท็จหรือหลอกลวง คุณ ยอมรับว่าสิ่งอำนวยความสะดวกจองของเว็บไซต์นี้จะถูกใช้เพียงเพื่อให้ถูกต้อง ตามกฎหมายหรือจองซื้อสำหรับคุณหรือคนอื่นสำหรับคนที่คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมาย ที่จะกระทำ คุณเข้าใจว่ามากเกินไปหรือไม่เหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกจองเว็บไซต์นี้อาจทำให้คุณถูกปฏิเสธการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับ การจองหรือบริการอื่น ๆ ที่อาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือ เงื่อนไขของการซื้อ รวมทั้ง การชำระเงินทั้งหมดเมื่อครบกำหนดและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อ บังคับเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าอากรภาษีและการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ .